DINA RÄTTIGHETER VID CHARTER- OCH PAKETRESOR

Det finns en mängd rättigheter som gäller för dig när du köper en paketresa. Rättigheter (och skyldigheter) regleras såväl av lagstiftning men även av en överenskommelse mellan Konsumentverket och paketresebranschen. Här hittar du ett urval av alla regler samt tips när du reser med paketresa. Du hittar mer detaljerad information hos Konsumentverket ». 

Avsnittet är indelat i:

 • Före resan
 • Under resan
 • Efter resan
 • Paketreselagen

Om din paketresa sker med flyg gäller även reglerna för flyg ». 

Nedanstående text är baserad på information från Konsumverket. Informationen är senast uppdaterad

30 December 2011.


DEFINITION AV "PAKETRESA"

Definition av paketresa: En paketresa ska bestå av transport och övernattning eller något av detta i kombination med en turisttjänst. Resan skall vara i minst 24 timmar eller innehålla en övernattning och resans skall säljas till ett gemensamt pris eller till skilda priser som är knutna till varandra.

En charterresa är en typisk paketresa. Kryssning, bilpaket, bussresor med hotell och teaterarrangemang är andra exempel på paketresor. En paketresa behöver inte innehålla en transport. Det kan också vara ett arrangemang som består av inkvartering och en turisttjänst, till exempel ett operabesök eller biljetter till ett idrottsevenemang.

FÖRE RESAN

Trots lagar och överenskommelser är det viktigt att du själv vidtar åtgärder för att minimera risken att få problem med din paketresa. Här är grundläggande råd om vad du kan/bör kolla upp om du känner dig osäker på din reseorganisatör.

Kolla upp reseföretaget: Om du känner dig osäker på det reseföretag som organiserar din paketresa bör du kolla upp en del basfakta.

Vad köper du: Ger företaget dig tydlig och skriftlig information om pris, innehåll och fullständiga resevillkor? Om du tänker köpa en ospecificerad paketresa så fråga arrangören hur deras ordinarie lägstanivå på resmålet ser ut. En ospecificerad resa får inte vara sämre än den lägstanivå som arrangören har i sitt ordinarie utbud.

Ekonomi och resegaranti: Har bolaget skulder (tex skatteskulder). Detta kan du kontrollera hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Har bolaget betalt in tillräcklig resegaranti. Detta kontrollerar du hos Kammarkollegiet.

Bolagets framtoning: Hur känns de kontakter du har med bolag både vad gäller hemsida men även personliga kontakter. Går det att nå bolaget på ett bra sätt? Ring och kolla om någon svarar och hur de bemöter dig. Googla bolaget och läs vad andra resenärer säger.

Anmälningar hos ARN: Har bolaget någon/några anmälningar hos Allmänna reklamationsnämden (ARN)?

Skaffa rätt information om resan: Researrangören måste ge grundläggande information på de ställen där företaget marknadsför resan (i tex kataloger, broschyrer och på internet). Du som köpare har rätt att få veta pris, resmål, boende, resplan, transporter inom resan, betalningsvillkor, inresevillkor, vilka måltider som ingår samt eventuellt minsta antal resenärer som krävs för att resan ska genomföras.
 

Innan du ingår ett av tal med resebolaget ska du, förutom ovanstående, få information om vilka hälsobestämmelser som gäller för det land du ska besöka, vilka regler som gäller för pass och visum. Du ska dessutom få information om dina möjligheter att teckna reseförsäkring och uppgifter om hur du kan komma i kontakt med arrangören under resan. Om resenären är under 18 år ska anhöriga få veta hur de kan komma i kontakt med resenären under resan.
 

Vem är arrangör av din resa: Det är viktigt att ta reda på vem som är arrangör av din resa. Oftast fungerar resebyrån endast som återförsäljare. Om du har problem är det med researrangörer du då ska ta upp eventuella problem. En del resebyråer säljer även egna paketresor och blir i dessa fall själv researrangör. 

Läs noga igenom kontraktet: När du väl har accepterat ett kontrakt så är det bindande. Det är därför viktigt att läsa igenom ditt resekontrakt. Ett paketreseavtal måste alltid innehålla vad resan innefattar, priset för resan, kostnader som kan tillkomma, betalningsvillkor, inom vilken tid du kan reklamera resan samt information om hur du kommer i kontakt med arrangören under resan. Om avtalet brister i dessa punkter bör du överväga att inte genomföra köpet.

Då varje resa är unik är det svårt att exakt specificera vad som bör ingå i avtalet. Oftast ska avtalet innehålla villkor om resmål, resplan, transporter inom resan, boende, turisttjänster (evenemang som ingår i resan/priset) och försäkringar. Om du personligen kommer överens med researrangören om något bör detta även skriftligen ingå i avtalet.

Ett avtal är inte bindande om avtalet innehåller villkor som är sämre för dig än vad lagen kräver. Du kan anmäla avtalsvillkoren och researrangören till Konsumentverket.


UNDER RESAN

Om något på resan inträffar som försämrar din resa eller om resan inte uppfyller vad du och researrangören har kommit överens om så bör du klaga direkt till researrangörens representant.

Inställt arrangemang: Om ett arrangemant som ingår i resan ställs så ska researrangören ordna med ett lämpligt ersättningsarrangemang. Det får inte kosta dig något och om arrangemanget är en försämring för dig har du rätt till prisavdrag eller skadetånd.

Fel på resan: Om resan inte uppfyller det du och researrangörer har kommit överens om, tex boende, kvalitet, vad som ingår i resan etc så har du rätt till prisavdrag och eventuellt skadestånd. Anmäl direkt till researrangörens representant och direkt när du kommer hem.

Reklamera så fort som möjligt: Om ett arrangemang ställs in eller något annat går fel på resan ska du alltid reklamera direkt till arrangören eller arrangörens representant på plats. Arrangören ska då genast hjälpa dig och hitta en lösning på problemet. Om det inte går att lösa på plats kan du ta ditt ärende vidare när du kommer hem. Här hittar du mer information om att reklamera din resa.

EFTER RESAN

Om du anser att din resa inte har uppfyllt det du och researrangören har kommit överens om eller om researrangören inte har uppfyllt sina åtaganden så kan du klaga när du kommer hem. Om din paketresa har skett med flyg eller tåg så kan du ha mer rättigheter. Du kan läsa om dina rättigheter i sektionerna flygresan » och tågresan ».

Klagomål på din resa: I första hand ska du framföra ditt klagomål till researrangören. Om du fortsatt är missnöjd, dvs att du har en tvist med researrangören, så ska du vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Här kan du läsa mer om hur du gör ».

Resegaranti: Om din resa har blivit inställd eller avbruten, tex pga att din researrangör har gått i konkurs så kan du ha rätt till resegaranti. Läs mer om detta i sektionen Resegaranti »

Klagomål till Konsumentverket: Om du är missnöjd med din resa eller researrangör så kan du framföra klagomål till Konsumentverket. Detta kan röra sig om att du anser att researrangörens marknadsföring har brister eller inte ger en rättvisande bild av din resa, att avtalsvillkoren är oskäliga eller att du inte har fått den information från flygbolag som du har rätt till. Konsumentverket behandlar inte enskilda fall utan försöker att få bort oskäliga avtalsvillkor och bristfällig marknadsföring från marknaden.

PAKETRESELAGEN

Konsumentverket har gjort en överenskommelse med Föreningen Svenska Bilresearrangörer som heter "Allmänna villkor för paketresor".  Denna överenskommelse följs i princip av alla bolag som säljer paketresor i Sverige. Fråga din researrangör om de följer överenskommelsen innan du bokar din resa. Det är bra att känna till bla följande från denna överenskommelse:

Researrangörens marknadsföring: Som ett minimum måste uppgifter om resans pris, avgångsort och avresedag finnas med i marknadsföringen. Vid annonsering i dagstidning måste minst 10 platser finnas tillgängliga.

Betalning av resan: I samband med bekräftelse av köp av resa har arrangören rätt att ta ut en anmälningsavgift. Arrangören får inte kräva slutbetalning av resan tidigare än 40 dagar innan avgångsdag (om inget annat överenskommits).

Avbeställa resan: Som resenär har du rätt att avbeställa resan. Dock tillkommer oftast en kostnad för detta. Paketreselagen säger följande:

 • Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala 5 procent av  resans pris.
 • Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska  resenären betala 15 procent av resans pris.
 • Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan ska resenären betala 50 procent av resans pris.
 • Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan ska resenären betala hela resans pris

Avbeställningsskydd: Om du har tecknat ett avbeställningsskydd har du rätt att avbeställa resan om

 • resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos nära släkting eller medresenären drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall så att resan inte kan genomföras
 • resenären drabbas av annan allvarlig händelse som till exempel brand i den egna bostaden

Tänk också på att resan ska avbeställas så snart som möjligt och måste styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

Ändring av pris efter bekräftelse: Arrangören har rätt att ändra slutpriset för din resa om denne får kostnadsökningar beroende av

 • ändringar i transportkostnader
 • ändringar av skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan
 • ändringar i växelkurser som påverkar arrangörernas kostnader för resan
Arrangören får INTE höja priset på resan de sista 20 dagarna före avresedagen.

Du kan hitta mer information om paketreselagen hos Konsumnetverket ».
Den som går i de storas fotspår börjar snart halta.
(Turksisk ordspråk)
Om Barnreseguiden.se
Alla artiklar och texter på Barnreseguiden.se är skrivna av barnföräldrarna Per och Kairi som båda älskar att resa. Vi har under många år haft förmånen och möjligheten att resa mycket. Efter att vi fått våra barn... Läs mer >>

Kontakt
E-mail: barnreseguiden@smalltraveller.eu
Telefon: 08-50164002

Länkar
Länkar till andra bra sajter >>
Legal rekvisita
Barnreseguiden.se ägs av
Smalltraveller OÜ  (reg nr 12119060)
Supluse pst 5-3
11911 Tallinn
Estland