DINA RÄTTIGHETER NÄR DU FLYGER

I detta avsnitt hittar du information om dina rättigheter när du reser med flyg. Här får du tips hur du undviker problem samt vilka rättigheter du har vid tex inställda flyg, förseningar och problem med ditt bagage.

Avsnittet är indelat i:

 • Innan flygresan
 • Under och efter flygresan

Nedanstående text är baserad på information från Konsumverket. Informationen är senast uppdaterad

30 December 2011.


VAD SOM GÄLLER INNAN FLYGRESAN

Trots lagar och överenskommelser är det viktigt att du själv vidtar åtgärder för att minimera risken att få problem med din flygresa. Här är grundläggande råd om vad du kan/bör kolla upp om du känner dig osäker på din reseorganisatör.

 

Kolla upp flygbolaget: Om du känner dig osäker på det flygbolaget du ska åka med så bör du kolla upp en del basfakta.

Vad köper du: Ger företaget dig tydlig och skriftlig information om pris, innehåll och fullständiga resevillkor?

Ekonomi och resegaranti: Har bolaget skulder (tex skatteskulder). Detta kan du kontrollera hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Har bolaget betalt in tillräcklig resegaranti. Detta kontrollerar du hos Kammarkollegiet.

Bolagets framtoning: Hur känns de kontakter du har med bolag både vad gäller hemsida men även personliga kontakter. Går det att nå bolaget på ett bra sätt?

Anmälningar hos ARN: Har bolaget någon/några anmälningar hos Allmänna reklamationsnämden (ARN)?

Vem är arrangör av din flygresa: Det är viktigt att ta reda på vem som är arrangör av din flygresa. Oftast fungerar resebyrån endast som återförsäljare för flygbolagets räkning.

Läs noga igenom kontraktet: När du väl har accepterat ett kontrakt så är det bindande. Det är därför viktigt att läsa igenom ditt resekontrakt innan du accepterar. Kom också ihåg att även ett muntligt avtal är bindande och att ett avtal är bindande redan då du gör själva beställningen trots att du ännu inte har betalt. Det är viktigt att du noga tar reda på vad som gäller för om- och avbokning. Varje flygbolag har egna resevillkor. Olika biljetter inom samma bolag kan ha olika om- och avbokningsvillkor. Om du inte redan har ett avbeställningsskydd i din hemförsäkring eller betalar biljetterna med ett kort där avbeställningsskydd ingår, kan det vara idé att teckna ett avbeställningsskydd hos flygbolaget eller researrangören.

Mer information: Du kan läsa mer tips och råd vad du bör tänka på innan flygresan hos Konsumentverket .

VAD GÄLLER UNDER OCH EFTER FLYGRESAN

När det gäller tex förseningar, inställda flyg och skadat eller förkommet bagage beror dina rättigheter på om din flygning innefattas av EU:s regler. EU:s regler gäller för alla flygningar från en flygplats inom EU. Reglerna gäller också när ett flygbolag från ett EU-land flyger in i EU. Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det flygbolagets egna villkor som avgör vilka rättigheter du har. I andra han kan även lagstiftningen i landet du reser ifrån ge dig skydd. Nedanstående gäller för flyg som innefattas av EU:s regler.


Din flygresa blir försenad: Enligt EU-reglerna anses ditt flyg vara fösenat om fördröjningen är minst

 • två timmar vid alla flygningar på högst 1 500 kilometer
 • tre timmar vid alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och vid alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer
 • fyra timmar vid alla flygningar som inte omfattas av föregående punkter

Om ditt flyg är försenat enligt ovanstående har du rätt till hjälp från flygbolaget i form av gratis mat, dryck och vid behov hotell (inklusive transport till/från hotellet). Allt ska vara i "skälig proportion" till förseningen. Du kan även ha rätt till ekonomisk kompensation.

Om din flygresa blir inställd: Om ditt flyg blir inställt ska du ges möjlighet att välja att:

 • Du får tillbaka kostnaden för hela den del av din biljett som du inte har kunnat utnyttja.
 • Din resa bokas om så att du kommer fram så fort som möjligt.
 • Din resa bokas om till ett annat tillfälle som passar dig.

Du har alltid rätt att välja mellan återbetalning och ombokning. Det gäller oavsett orsaken till att flyget ställts in. Om din resa förlorat sitt syfte på grund av den inställda flygningen har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat.

Om resan ombokas ska den bokas om till en likvärdig resa. Om flygbolaget erbjuder dig en ombokning till den region du ska till men till en annan flygplats ska flygbolaget även bekosta din transport mellan flygplatsen du skulle ha kommit till och flygplatsen som du erbjuds att flyga till i stället.

Om ditt flyg blir inställt så har du rätt till hjälp från flygbolaget i form av gratis mat, dryck och vid behov hotell (inklusive transport till/från hotellet). Allt ska vara i "skälig proportion" till förseningen. Du kan även ha rätt till ekonomisk kompensation.

Överbokat flygplan: Om ditt flygplan är överbokat så har flygbolaget rätt att neka dig ombordstigning. Oftast frågar bolaget om det finns någon frivillig. Om inte, så har flygbolaget rätt att välja ut någon som mot sin vilja blir nekad ombordstigning.

Flygbolaget ska alltid dela ut skriftlig information till passagerare som drabbas av nekad ombordstigning. Informationen ska innehålla fakta om dina rättigheter i EU och om hur man kontaktar den myndighet som har tillsyn över reglerna. I Sverige är det Konsumentverket som har tillsyn. Om du blir nekad ombordstigning så har du rätt till hjälp från flygbolaget i form av gratis mat, dryck och vid behov hotell (inklusive transport till/från hotellet).

Alla som nekas ombordstigning har rätt till ekonomisk kompensation.

Om du mot din vilja nekas ombordstigning ska flygbolaget, förutom ersättningen i form av pengar, erbjuda dig att välja mellan att

 • du får tillbaka kostnaden för hela den del av din biljett som du inte har kunnat utnyttja
 • din resa bokas om så att du kommer fram så fort som möjligt
 • din resa bokas om till ett annat tillfälle som passar dig
Försenat, förlorat eller skadat bagage: Det finns en mängd regler som gäller ditt bagage under flygresan. Du hittar sammanställning hos Konsumentveket för försenat bagage, förlorat bagage och skadat bagage. Tänk på att alltid anmäla förlorat eller skadat bagage innan du lämnar ankomsthallen (bagageområdet)!

Reklamera så fort som möjligt: Om du vill reklamera din resa så vänder du dig i första hand till flygbolaget. Om du vill ha ersättning för utlägg ska du bilägga kvitton (ta kopior av alla kvitton som du själv behåller). Om du anser att du och flygbolaget inte kommer överens kan du vända dig till kommunens konsumentvägledning som hjälper dig vidare. Om du kräver flygbolaget på en viss summa, som bolaget vägrar att betala, kan du (om summan överstiger 1000 SEK) vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Mer information: Du kan läsa mer tips och råd vad du bör tänka på under och efter flygresan hos Konsumentverket.
Den som inte vet vägen till havet ska följa floden.
Om Barnreseguiden.se
Alla artiklar och texter på Barnreseguiden.se är skrivna av barnföräldrarna Per och Kairi som båda älskar att resa. Vi har under många år haft förmånen och möjligheten att resa mycket. Efter att vi fått våra barn... Läs mer >>

Kontakt
E-mail: barnreseguiden@smalltraveller.eu
Telefon: 08-50164002

Länkar
Länkar till andra bra sajter >>
Legal rekvisita
Barnreseguiden.se ägs av
Smalltraveller OÜ  (reg nr 12119060)
Supluse pst 5-3
11911 Tallinn
Estland