RÄTTIGHETER VID BUSSRESA

När du väljer att åka med buss så är det bussbolagets egna regler siom gäller, dvs det finns inga generellt lagstiftning eller EU-regler. Trots detta finns det vissa grundläggande rättigheter som bussbolaget måste ge dig.

 

Nedanstående text är baserad på information från Konsumverket. Informationen är senast uppdaterad

30 December 2011.


VAD GÄLLER VID BUSSRESA?

Rätt till information: När du köper en resa har du rätt till viss information som bussbolaget är skyldiga att infomera dig om. Detta gäller resans pris, avgångs- och ankomstider, vilket bolag det är som utför resan samt sitt ersättningssystem för tex inställd resa eller förseningar. Du har rätt att få ut denna information skriftligt.

Rätt till ersättning: Bolaget måste ha ett system för att ersätta passagerare för förseningar eller inställda tur. Du har rätt till ersättning men det är bolagets villkor som gäller. Storleken på ersättningen regleras ej exakt men får inte vara oskälig eller orimlig.

Bagage: Det är bolagets villkor som gäller beträffande hur mycket bagage du får ta med dig, hur det får förvaras och vem som är ansvarig för bagaget under resan. Om ditt bagage har skadats under resan så har du rätt till ersättning från bolaget om de är ansvariga för bagaget.

Giltighet: Ovanstående regler gäller för all busstrafik, dvs även stads- och lokalbuss.

Skillnad mellan bussresa och paketresa: Det är viktigt att komma ihåg att andra regler gäller om din bussresa ingår i en paketresa, tex bussresa och övernattning. Då gäller regler för paketresa ».

Inte nöjd med bussbolaget: I första hand skall du klaga direkt till bussbolaget. Om du tycker att bussbolagets villkor och ersättningar är oskäliga anmälar du detta till Konsumentverket. Om du inte får ut den erästtning som du har rätt till enligt bolagets villkor så anmäler du detta till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden).
Resenären ser vad han ser  medan utflyktsdeltagaren ser vad man visar honom.
Om Barnreseguiden.se
Alla artiklar och texter på Barnreseguiden.se är skrivna av barnföräldrarna Per och Kairi som båda älskar att resa. Vi har under många år haft förmånen och möjligheten att resa mycket. Efter att vi fått våra barn... Läs mer >>
Kontakt
E-mail: barnreseguiden@smalltraveller.eu
Telefon: 08-50164002

Länkar
Länkar till andra bra sajter >>
Legal rekvisita
Barnreseguiden.se ägs av
Smalltraveller OÜ  (reg nr 12119060)
Supluse pst 5-3
11911 Tallinn
Estland