RESEFÖRSÄKRING

När man ska ut och resa är det viktigt att undersöka och känna till vilken typ av försäkringar som behövs för grund- och extraskydd samt att veta vilka försäkringar som du eventuellt har. Många har ett visst försäkringsskydd via sitt kreditkort och/eller via hemförsäkringen. Oftast är dock dessa försäkringar begränsade i dels vad som försäkras och dels tid som försäkringen gäller och/eller belopp.

Du vet aldrig hur bra en försäkring är förrän du behöver använda den! Försök dock att minimera risken att ha en dålig reseförsäkring med dig på din resa.

ATT TÄNKA PÅ ANGÅENDE RESEFÖRSÄKRINGAR

När det gäller försäkringar är följande råd värda att tänka på:

  • Börja att titta igenom ditt försäkringskydd i god tid före avresan då det ofta tar lång tid att sätta sig in i olika villkor och offerter. I de flesta hemförsäkringar ingår även reseförsäkring (upp till normalt 45 dagar).
  • Kontrollera vilka försäkringar som kreditkortsbolagen erbjuder om du betalar resan med kreditkort.
  • Läs även det finstilta i försäkringsvillkoren
  • Kontrollera att barnen också är försäkrade
  • Ta med försäkringspapperna på resan
  • Spara alla originalkvitton vid utlägg
  • Kräv alltid skriftliga läkarintyg/utlåtelser
  • Polisanmäl alltid stölder

 Om det händer något tar man kontakt med SOS International +45+70105050

GRUNDINFORMATION OM RESEFÖRSÄKRINGAR

Sjukvård inom EU: Om du tillfälligt besöker ett annat EU-land (gäller även EES och Schweiz) och råkar ut för sjukdom eller olycka så har du rätt till nödvändig vård till samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behöver du ett EU-kort (europeiskt sjukförsäkringskort). Inom Norden behöver du dock inget kort. Kortet beställer du från Försäkringskassan ». Beställ kortet i god tid då det kan ta upp till 10 dagar innan du får det hemskickat. I länder utanför EU, EES och Schweiz behöver du teckna en privat försäkring.

Observera att Försäkringskassan skydd endast gäller sjukvård. För andra händelser, som tex stölder, förseningar, avbokningar och liknande behöver du en privat försäkring.

VAD SKA EN RESEFÖRSÄKRING INNEHÅLLA?

Alla som ska ut och resa bör se till att ha ett fullgott skydd i sin försäkring. I denna försäkring bör följande delar ingå:

Vårdkostnad vid akut sjukdom och olycka: Försäkringen ska innehålla att försäkringen betalar åtminstone nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, akuta hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling. Även ersättning för akut tandvård skall ingå.

Sjuktransport till hemlandet: Nödvändiga och skäliga kostnader för hemtransport vid svår sjukdom eller skada och du inte kan återvända till hemorten på det sätt som planerats. Det är viktigt att denna försäkring inkluderar alla familjemedlemmar.

Annulerad, avbruten eller fördröjd resa: I en bra reseförsäkring ingår även kostnadsersättning för annulerad och/eller avbruten resa samt ersättning vid fördröjd resa.

Resgodsförsäkring och försenat resgods: Försäkringen ska ersätta förlorat, skadat eller försenat resgods.

Reserättskydd: Om du råkar ut för en tvist så ska försäkringen täcka bla advokatkostnaden.

Ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig: Ersätter skador som du som privatperson har orsakat genom tex vårdslöshet eller oaktsamhet.

UTÖKAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

Förutom ovanstående grundskydd bör man tänka igenom vilket extra försäkringskydd som man vill ha. I uttökat reseförsäkringsskydd ingår bland annat:

Avbeställningsskydd: Ersättning för kostnader du har haft om du tvingas att ställa in din resa.

Outnyttjad reskostnad: Ersättning för kostnad som du före skadetillfället har betalat för resa, kost,logi, utflykter etc om du tex sjukskrivits eller ordinerats inomhus vila av läkare, om du lagts in på sjukhus för vård eller om du enligt läkares inrådan avbrutid resan och återvänt hem.

Självriskreducering: Reducering/eliminering av självrisk för skador som täcks av andra försäkringar.

Psykologhjälp: Vid tex krissituationer

Barnpassning: När föräldrar blir skadede eller sjuka

Katastroffskydd: Katastrofskyddet gäller omedelbar hemresa om det uppstår en naturkatastrof eller om området där du befinner sig utsätts för ett terrorattentat alternativt om krig bryter ut.

Invaliditet eller dödsfall: Om olycka leder till bestående men eller dödsfall skall ersättning utgå. Vid dödsfall skall försäkringen täcka hemtransport av den avlidne samt merkostnader för den försäkrade medresenärers hemresa.

Allvarlig händelse hemma: Försäkringen betalar merkostnad för omedelbar hemresa och outnyttjad resekostnad om du omedelbart måste avbryta en resa i förtid pga av en närstående person blivit allvarligt sjuk eller om din privata egendom i Sverige drabbats av oförutsedd skada.

Resestartskydd: Försäkringen betalar ersättning om du kommer för sent till en bokad avresa om förseningen beror på allmänt färdmedel eller om din privatbil som du åkte med blivit köroduglig genom tex en trafikolycka.

Strejk vid utlandsresa: Ersättning erhålles för strejk och lockout. Om vistelsen på resmålet avkortas mer än 24 timmar ska ersättning erhållas även för kost, logi och utflykter som du betalat men inte kunnat utnyttja.

Turister vet inte var de har varit, resenärer vet inte vart det ska.
(Paul Theroux)
Om Barnreseguiden.se
Alla artiklar och texter på Barnreseguiden.se är skrivna av barnföräldrarna Per och Kairi som båda älskar att resa. Vi har under många år haft förmånen och möjligheten att resa mycket. Efter att vi fått våra barn... Läs mer >>
Kontakt
E-mail: barnreseguiden@smalltraveller.eu
Telefon: 08-50164002

Länkar
Länkar till andra bra sajter >>
Legal rekvisita
Barnreseguiden.se ägs av
Smalltraveller OÜ  (reg nr 12119060)
Supluse pst 5-3
11911 Tallinn
Estland