RESANS PÅVERKAN PÅ BARN

Att resa innebär att barnen påverkas av en annan miljö än den som de är vana vid hemma. Barns anpassningsförmåga är dock väldigt god men det är bra att tänka på och ha i åtanke nedanstående saker som kan påverka barns välbefinnande. De vanligaste sakerna som händer barn under en resa är öroninflamation, magproblem och halk- och fallolyckor.

PÅ VILKET SÄTT PÅVERKAR RESAN DITT BARN

Värme: Om man tex kommer från vinterkyla i norra Europa till tropisk värme så blir temperaturskillnaden ganska stor. Barn har en bra anpassningsförmåga till temperaturskillnader men de har också en större hudyta i förhållande till kroppsstorlek än vuxna. Detta gör att barn lättare förlorar vätska och kan bli uttorkade eller få värmeslag. Tänk på att barn ofta inte kan uttrycka att de är varma, törstiga eller mår dåligt.

För att undvika uttorkning och värmeslag i varma klimat är det viktigt att se till att barnen får tillräckligt med vätska. Detta innebär mer än vad de normalt dricker hemma. Även söta drycker, som saft och läsk är bra, då socker hjälper kroppen att absorbera salt. Även salta snacks kan vara ett bra komplement. Förutom dryck är vätskefyllda frukter som tex vattenmelon och ananas utmärkta.

Kyla: Barn påverkas snabbare av kyla än vuxna särskilt om de sitter stilla. Det är viktigt att kolla ofta att barnen har tillräckligt med kläder och att de inte fryser. Man kan även öka energiintaget, tex genom mycket dryck, för att undvika att energilagren töms och därigenom utsätts för kyla i större grad.

Höjd: Tänk på att barnen, liksom vuxna, påverkas av höjd. Ju högre upp desto tunnare är luften (lägre syrehalt). Syrebrist i kombination med rörelse kan leda till höjdsjuka. Symptom på höjdsjuka kan vara yrsel, illamående och kräkningar. Tänk på att barn har svårt att uttrycka hur de mår och att höjdsymptom lätt kan sammanblandas med vanliga barnrelaterade sjukdomar.

Åksjuka: Barn har lätt för att bli åksjuka. Tänk på att åksjuka kommer snabbt och kan förutom vid bilfärd även uppkomma vid buss- och tågresor samt som sjösjuka vid båtfärd. Även karuseller, linbanor, skidliftar, lekplatser etc kan ge åksjukesymptom.

Normalt fungerar vanliga åksjuketabletter på de flesta barn. Även tabletter med ingefära har en dämpande effekt på åksjukesymptom. Tänk på att följa anvisningarna på förpackningen och dosera för barn. Var även uppmärksam på eventuella bieffekter.

Du hittar mer information om detta i sektionen åksjuka ».

Ont i öron vid flygning: Ett vanligt problem vid flygning är att barnen får ont i öronen eller lock för öronen vilket kan irritera. Man kan förebygga öronont genom att amma eller ge nappflaska till småbarn. Lite större barn kan ges segt godis eller tuggummi. Även att dricka vid start och landning ger positiv effekt då svälgrörelserna minskar påverkan på öronen. Tänk på att allvarligt överväga att inte flyga om ditt barn har öron- och/eller bihållsinflamation. Rådgör alltid med din läkare om du är osäker.

Feber: Att barn får feber är relativt vanligt och innebär oftast inte någon större åtgärd. Man bör dock vara observant om febern blir hög eller långvarig. Prova barnens temperatur ett par gånger med ca en halvtimme emellan. Se till att det är svalt på rummet och att klädseln är lätt för att undvika svettningar. Öka på dosen med dryck.

Om febern är långvarig kan man tillsätta salt och socker i drycken eller lägga salt i en sötad dryck. Förslag på vätskeersättning hittar du under sektionen reseapotek ». Om febern fortsätter under längre tid och/eller är högre än 39 grader (37,7 grader för babyisar) så bör du överväga att uppsöka läkare. Ta alltid det säkra före det osäkra och uppsök läkare om du är orolig för ditt barns hälsa. Se till att du har en bra reseförsäkring som täcker kostnader för läkarbesök. Ta skriftligt utlåtande från läkare och begär alltid originalkvitto vid läkarbesök och vid köp av mediciner.


Sår och skrapningar: I varma klimat kan även det minsta såret bli infekterat och du måste åtgärda lite mer än hemma. Tvätta gärna såret med antiseptiskt medel för att disinfektcera och täck det med plåster eller förband. Byte bandage/plåster ofta.

Sol: Eftersom barn älskar att leka ute i solen är risken större att de bränner sig. Det är viktigt att skydda barnen mot sol. Mer information hittar du under sektionen solskydd ».

Insekter: På många resmål finns sjukdomsspridande insekter som tex myggor och sandloppor. Barn vistas oftast närmare ställen där dessa insekter trivs. Det är viktigt att skydda barnen mot insektsbett. Mer information hittar du under sektionen insekter ».

Magsjuka: Liksom vuxna ökar risken för magsjuka på semesterresan. Detta beror oftast av sämre mathygien men även av att vi inte är vana vid vissa bakterier. Man kan minimera risken att bli magsjuk genom att vidta åtgärder för ökad hygien och att undvika viss mat. Mer om detta hittar du under sektionen magsjuka ».

När du reser med någon, tag stora doser av tålamod och tolerans med morgonkaffet.
(Helen Heyes)
Om Barnreseguiden.se
Alla artiklar och texter på Barnreseguiden.se är skrivna av barnföräldrarna Per och Kairi som båda älskar att resa. Vi har under många år haft förmånen och möjligheten att resa mycket. Efter att vi fått våra barn... Läs mer >>
Kontakt
E-mail: barnreseguiden@smalltraveller.eu
Telefon: 08-50164002

Länkar
Länkar till andra bra sajter >>
Legal rekvisita
Barnreseguiden.se ägs av
Smalltraveller OÜ  (reg nr 12119060)
Supluse pst 5-3
11911 Tallinn
Estland