INSEKTSSKYDD

Insekter och myggor på resmålet? Det är viktigt att skydda barnen mot insektbett och sjukdomar som sprids av insekter. En riskfaktor som man bör ta i beaktande, framför allt i varma och tropiska länder, är insektsbett. Man bör vara extra observant så att även barnen undviker insektsbett. Barn, som är närmare marken i sin lek och vardag, har större risk att bli bitna. Många sjukdomar som malaria, gula febern, denguefeber och japansk encefalit sprids av bitande insekter, bland annat av myggor.

Kom också ihåg att en del myggor är dagaktiva! Det är viktigt att komma ihåg att den del turistländer undviker, bla pga ekonomiska skäl, att fullt ut redogöra för risk med tex malaria och denguefeber på resmålet. Man är helt enkelt rädd att turismen skulle drabbas. I slutet av denna sida hittar du länkar till hemsidor med information om sjukdomsspridning för resepektive land.


SJUKDOMSSPRIDANDE INSEKTER

Den vanligaste bitande insekten är myggan. Trots att man normalt förknippar insektsbett med kvälls- och nattetid ska man vara obervant att det fins dagaktiva myggor också.

Natt-bitande insekter: Kan sprida bla malaria och japansk encefalit

Dag-bitande insekter: Kan sprida bla gula febern och denguefeber

Sandflugor: Kan sprida sandmyggefeber och leishmaniasis

 Fästingar: Kan sprida TBE och slemsjuka

Förutom ovanstående insekter bör man också se upp med bett från loppor och löss som också kan sprida sjukdomar.

SJUKDOMAR SOM SPRIDS AV INSEKTER

De vanligaste spridningsformen av tropiska sjukdomar är via myggbett. Även sandflugor, löss och loppor kan sprida sjukdomar. De vanligaste insektsöverförda sjukdomarna är:

Malaria: Denna infektionssjukdom orsakas av en parasit som sprids via myggbett. Sjukdomen är utbredd i Afrika, Syd- och Mellanamerika samt stora delar av Asien. Malariamyggan är mest aktiv kvälls- och nattetid. För att minska risken för malaria kan man äta malariaprofylax (tabletter). Pga hög konsumtion av malariatabletter i vissa områden har myggen blivit resistenta mot vissa tabletter. För att får rätt sort är det viktigt att rådgöra med expertis eller läkare.
Denguefeber: En febersjukdom som orsakas av ett virus och som sprids via myggor. Sjukdomen finns bla i Afrika, Asien och Sydamerika. Myggor som sprider denguefeber är mest aktiva dagtid, framför allt i gryning och skymning.
Japansk encefalit: Denna virussjukdom sprids via myggor och finns bla i Indonesien, Sydostasien och Indien. Myggen som sprider denna sjukdom är mest aktiva i gryning och skymning. Det finns vaccin mot denna sjukdom. För mer information om vaccinering se avsnitt vaccinering ».
Gula febern: En virussjukdom som sprids via myggor och förekommer framför allt i tropiska länder. Det finns vaccin mot denna sjukdom. För mer information om vaccinring se avsnitt vaccinering ».

SKYDDA SIG MOT INSEKTSBETT

Normalt är det inte möjligt att helt undvika bett av insekter. Speciellt gäller detta i varma och fuktiga länder där man vistas mycket utomhus även kvällstid. Det är dock viktigt att skydda sig så långt det är möjligt. Eftersom barn oftast är närmare de miljöer där myggor trivs, är det extra viktigt att tänka igenom barnens skydd.

Kunskap: Man kan undvika myggbett genom att tänka på vad myggor tycker om och inte tycker om. Normalt gillar myggor varma och fuktiga platser, gärna med stillastående eller lugna vatten. Skugga och skymning är normalt bra miljöer för myggor. Myggor dras till bar och tunn hud, till mörka kläder och svettdoft. Myggor gillar bla inte kyliga (tex luftkonditionerade) ställen eller där det blåser. De är också mindre aggresiva mot ljusa kläder.
Klädsel: Ett bra skydd mot myggor är att bära ljusa kläder med långa ärmar och långa ben. Lössittande kläder är att föredra framför åtsittande eftersom insekter har förmågan att bita igenom kläder. För att öka skyddet kan du även spraya kläderna med myggmedel eller med medel som innehåller permetrin. Tänk på att även skydda fötterna med tex skor eller strumpor. Att bli biten på benen och fötterna på tex en restaurang är vanligt i varmare länder. Förutom ovanstående så kan man överväga speciella hattar med myggnät.

Myggmedel: Myggmedel appliceras på huden för att undvika insektsbett. Det finns många olika myggmedel att välja mellan med olika aktiva substanser. De som innehåller DEET fungerar normalt bäst. DEET-innehållande myggmedel finns i olika styrkor. I vissa länder säljs myggmedel med högre DEET-innehåll än i andra.

Det är viktigt att hitta en sort som passar just ditt barn (bla ålder och känslighet i hud). Läs noga på förpackningen innan du applicerar på ditt barn. Alternativ till DEET-baserade myggmedel är bland annat citron eucalyptus olja, citrongräs och Icardin. Myggmedel finns som roll-on, spray och i krämform. Generellt ska man iaktta stor försiktighet när man applicerar myggmedel på barn.

 

Tänk på att:

  • Läs instruktionerna på förpackningen noga
  • Spraya inte direkt på barnet utan ta medlet i dina egna händer och överför sedan till barnet
  • Använd inte myggmedel på barnens händer
  • Tvätta händerna efter att du har använt myggmedel
  • Fyll på med myggmedel efter bad och svettiga lekar
  • Undvik ögon och mun och använd sparsamt runt öronen
  • Låt inte barnen själva applicera myggmedlet
  • Förvara myggmedlet säkert så att barnen inte kan få tag i det
  • Applicera inte myggmedel under kläder

Val av boende: Ett bra sätt att undvika insekter är att vara i en luftkonditionerad miljö eftersom insekter inte trivs i kyla. Tänk på att alla i familjen, inklusive barn- och extrasängar, nås av luften från luftkonditioneringen. Ett boende med myggnät för fönster och dörrar är att föredra. Det är viktigt att hålla fönster och dörrar stängda och ljuset släkt framför allt under gryning och solnedgång samt under dygnets mörka timmar.
Myggnät: I områden med mycket mygg och stor risk för insektsburna sjukdomar bör man överväga ett myggnät som används nattetid runt och över sängen. Se även till att din barnvagn har ett väl fungerande myggnät.
Annan utrustning: Förutom bla kläder och myggmedel finns det sk "plug-in-devices", dvs utrustning som avger ljud eller lukt (spray). Normalt sett är funktionen av denna typ av utrusting begränsad och bör endast ses som ett kompletment. För utomhusbruk finns även insectcide coils som tänds med tändstickor och som avger en insektsskrämmande rök och doft.
Andra (inte vetenskapligt bevisade) metoder: Förutom ovanstående finns en del vanligt förekommande metoder. Gemensamt för dem alla är att de inte har bevisats fungera. I denna kategori finns bland annat intag av vitlök, vitamintabletter och jästextrakt, vissa oljor och elektroniska "buzzers" samt cigarettrök.


BEHANDLING AV INSEKTSBETT

En enkel huvudregel med insektsbett är att hålla betten rena och att undvika att klia. Smuts och att klia ökar risken för infektion. För att minska svullnad och klåda kan en anti-histamin kräm användas. Om insektsbetten blir inflamerade eller om feber uppstår bör du uppsöka en läkare.